Zázračná ľahkosť bytia

 • Žiadne produkty v košíku.

ZÁZRAČNÁ ĽAHKOSŤ BYTIA

Zvládam stres, strach a hnev. K majstrovstvu seba samého.

LEKTORKA: PhDr. 0ľga Kostelníková, psychologička

To, či sa máte radi, zásadne vplýva na to, ako zvládate stres.

Chceli by ste si napísať svoj vlastný scenár šťastného a zmysluplného života?

Máte pocit, že vás v rozvoji brzdí strach či hnev?

Chceli by ste sa naučiť nazerať na seba s láskou a úctou?

Tento kurz je sprievodcom po krajine vašich myšlienok a emócií. Pomôže vniesť do vášho života viac pokoja a sily. Vďaka metódam a cvičeniam, ktoré sú súčasťou tohto kurzu, sa naučíte nepodliehať negatívnym emóciám. Naopak, dozviete sa, ako ich využiť vo svoj prospech. Každá lekcia obsahuje na záver aj súbor cvičení. Na začiatku každej ďalšej lekcie sa nachádza Chvíľka pozornosti pre cvičenia predošlej lekcie, aby ste si utvrdili a rozpracovali nadobudnuté poznatky a nové pocity.

Spoznaj a rozvíjaj vlastné schopnosti pre premenu negatívnych emócii „z pánov na dobrých sluhov“! Nazri s láskou a úctou do vlastnej osobnosti a umožni jej rásť! Objav v sebe driemajúcu silu a prekonaj neistotu a strach! Pozri sa na stres bez stresu!

 • Hodilo by sa vám získať sprievodcu po krajine vašich myšlienok, emócií a problémov so stresom?
 • Chceli by ste mať v živote viac pokoja a sily nepodliehať stresu a negatívnym emóciám?
 • Pochybujete, že ste naozaj schopný/á mať svoj život viac vo svojich rukách?
 • Nevyznáte sa v tom, prečo niekedy reagujete na situácie tak, ako to vlastne nechcete?
 • Máte pocit, že ste obeťou zlých okolností?
 • Trpíte občasnou nespavosťou, nervozitou?
 • Túžite po väčšej sebaistote a úspechu v živote?
 • Trápite sa pre pocit neustáleho tlaku v práci či doma, pre bolesť z rozchodu alebo pre strach z niečoho?

Keď ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, je tento kurz pre vás. Bližšie zoznámenie sa s obsahom lekcií vám umožní istejšie sa vydať na cestu za sebapoznaním a získaním schopností zvládať strach, hnev a napätie. Získate informácie o tom, čo je stres a aké sú jeho dôsledky na život a zdravie, čo sú emócie a ako využiť ich informácie a energie pre svoje dobro. Naučíte sa prelaďovať z negatívnych myšlienkových a emocionálnych stavov do konštruktívnych riešení.

Koncept tohto kurzu spočíva v desiatich tematických kapitolách zameraných na získanie nových schém uvažovania a správania sa. Zásady a cvičenia v nich obsiahnuté vedú k lepšiemu prijatiu seba samého a k nárastu síl zvládať náročné situácie v živote.

Každá lekcia obsahuje asi dve stránky textu a na záver súbor cvičení. Na začiatku každej ďalšej lekcie sa nachádza Chvíľka pozornosti pre cvičenia predošlej lekcie, ktorá by mala byť navyše k rozsahu vlastného textu lekcie. Sú tam možné eventuality, príklady možných odpovedí, povzbudenia, psychologické významy rôznych príkladov, vyjadrené ľahkou formou. Odporúčam Vám, aby ste si dopriali čas na každú kapitolu a súbor cvičení, ktoré poskytuje. Neponáhľajte sa.

LEKCIA 1: Od stresu k slobode ducha

V prvej lekcii sa oboznámite so zámerom kurzu. Získate motiváciu k práci na sebe, ktorej cieľom je premena stresu a negatívnych emócií „z pánov na sluhov“.

LEKCIA 2: Rodný list stresu

V druhej lekcii sa dozviete niečo viac o povahe stresu - čo ho spôsobuje, do akej miery je užitočný alebo škodlivý, aké sú jeho prejavy a výzvy.

LEKCIA 3: Vychýlenie z rovnováhy – strach a hnev

V tretej lekcii sa naučíte, ako zvládať svoje emócie a obnoviť duševnú rovnováhu. Osobitne sa sústredíme na pocity strachu a hnevu, ktoré sú rodičia aj deti stresu.

LEKCIA 4: Selfie našej duše

Vo štvrtej lekcii sa pozrieme na to, aký je váš sebaobraz a sebahodnota ako ich napraviť, pokiaľ stoja na zlých základoch.

LEKCIA 5: Vysoká škola kríz, škola pandémie

Piata lekcia je venovaná výnimočnej situácii pandémie - pozrieme sa na to, aké ponaučenia a možnosti dobrých zmien nám ponúka.

LEKCIA 6: Pasce v našom mozgu – mentálne vírusy autopilota

V šiestej lekcii spoločne popracujeme na odstránení mentálnych návykov a chybných presvedčení, ktoré spúšťajú naše automatické reakcie.

LEKCIA 7: Poklady duše, mentálne perly

V siedmej lekcii sme sa zamerali na poklady duše - schopnosť tvorivo myslieť a pozitívne cítiť. Nacvičíte si, ako meniť stres, hnev a strach zo zlých pánov na dobrých sluhov.

LEKCIA 8: Tréning vnútornej sily krok za krokom – majstrovstvo zvládania stresu

V ôsmej lekcii dostanete tréning na zvýšenie svojej vnútornej sily a schopnosti žiť bez stresu a bez boja s realitou života a tvorivo meniť život k lepšiemu.

LEKCIA 9: Scenár šťastného a zmysluplného života

V deviatej lekcii vás povedieme k tomu ako svoj život obohatiť o tvorivosť. Stať sa tvorcom, ktorého tvorenie teší, vzrušuje a napĺňa a je súčasne obohatením pre svet, je predpokladom šťastia v živote.

LEKCIA 10: Pohľad na prejdenú cestu v kurze

10 lekcia uzatvára kurz rekapituláciu jednotlivých lekcií a pripomenutím si kľúčových bodov, ktoré sú pre úspešnú prácu na rozvoji osobnosti dôležité.

PhDr. Oľga Kostelníková

psychologička

Vyštudovala som psychológiu na filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som si urobila aj doktorát PhDr. Neskôr som absolvovala dva dlhodobé psychoterapeutické výcviky, vzdelávam sa však celý život. Moje psychoterapeutické výcviky (psychodynamicko-behaviorálny a na človeka zameraný) boli zážitkové, tzn., že som prežívala terapeutický proces vedený lektormi na vlastnej „koži“, pracovala som s harmonizáciou a rozvojom vlastnej osobnosti, pozorovala tento proces u ďalších kolegov z celého sveta a tak sa učila, ako môže psychologický proces naozaj dosahovať pozitívne zmeny, liečenie a rozvoj človeka. Som členkou Slovenskej komory psychológov.

Mám 42 rokov psychologickej praxe bez vyhorenia. Pomáha mi láska k tajomstvám duše, viera v silu duše, ktorá môže povstať aj z popola ako vták Fénix. Okrem viery vo vyššie povedané mám aj praktické skúsenosti a zážitky s ľuďmi, ktorí „vstávajú z popola“, ale aj potichu a nedramaticky menia svoje životy. Psychológiu pokladám za vzrušujúcu a užitočnú absolútne pre všetkých ľudí. Od roku 2016 mám súkromnú psychologickú poradňu a volám ju Posilňovňa pre dušu.

Moju psychologickú poradňu navštevujú rôzni ľudia: unavení, vystresovaní, sklamaní, s vážnou životnou stratou, s atakmi paniky a úzkosti, s nespavosťou a depresiou, s rodinnými a partnerskými trápeniami, hľadajúci cestu. Všetci sú mojimi spojencami. Vážim si ich a ctím ich. Keďže túžim odovzdávať skúsenosti, vediem aj výcviky a supervízie pre kolegov.

Pred súkromnou praxou som 27 rokov pracovala v štátnej inštitúcii – manželskej a predmanželskej poradni, ktorá sa neskôr stala centrom pre jednotlivca, pár a rodinu.

Okrem psychológie milujem aj knihy, čítanie i písanie. Napísala som knihu Odkiaľ fúka na lásku a e-knihu pre odborníkov Spracovanie blokád na ceste za plným potenciálom ľudskej duše (august 2020). Píšem aj milé veršovanky pre svoje dve vnúčatá, sú to vlastne hádanky a inšpirácie pre ich malé múdre hlávky. Milujem aj prírodu a v prvom rade svoju rodinu, priateľov a ľudí všeobecne. Vzrušuje ma spojenie najnovších vedeckých poznatkov z kvantovej fyziky, neurobiológie, starých mystických ciest a duchovna. Žijem v Humennom a rada cestujem po svete – reálne aj virtuálne. Učím sa meditovať. Myšlienku online kurzov v Mojej kalokagatii vítam s nadšením.

 

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na psyche@ppok.sk. Viac o mne sa dozviete na www.ppok.sk

Čo hovoria naši klienti?

„Keďže pracujem v hektickom prostredí, plnom stresu a emócií, hľadala som rady, ako zvládať stres a hnev. Na jednej strane sa hovorí, že ho nemáme v sebe zadržiavať, na strane druhej nikomu neublížiť, nikoho sa nedotknúť. Ale nikdy som nevedela ako. A konečne som našla kurz Zázračná ľahkosť bytia. Nie je to kurz na ľahké čítanie pri televízií, alebo rannej káve. Vyžaduje sústredenie, odhodlanie niečo zmeniť a hlavne čas. Už po prvých lekciách som si uvedomila, že viac chápem druhých a ich reakcie, som menej impulzívna a beriem mnohé, na oko ťažšie situácie, s väčšou ľahkosťou. Mám ešte dlhý kus cesty pred sebou, ale tento kurz ma nasmeroval tým správnym smerom.“

Adriana, výkonná manažérka v nadnárodnej korporátnej spoločnosti

Kontaktný formulár

  VIAC O KURZE

  • Zaujímavé poznatky o ľudskom mozgu a fungovaní ľudskej osobnosti.
  • Zameranie na pozitívne myslenie a cítenie bez potláčania (naopak s využitím) negatívnych emócií.
  • Guráž postaviť sa pevne sám/sama za seba a nikoho pritom neuraziť.
  • Zručnosti, ako mentálne pravidelne cvičiť, relaxovať, vedomým zámerom a napojením na tvorivú energiu rásť.
  • Stratégie zamerané na premenu stresu, strachu a hnevu na poznanie a silu.
  • Posilnenie sebaobrazu a sebaúctu.
  • Vedomie, ako rozvíjať svoju tvorivosť a nájsť naplnenie života.
  • Výrazne si prehĺbite sebapoznanie a prijatie samého seba.
  • Dozviete sa, ako vďaka aktívnej práci na sebe a vďaka pravidelnému mentálnemu cvičeniu dosiahnete premenu – z človeka občas ovládaného negatívnymi stavmi na človeka mocnejšieho a slobodnejšieho.
  • Vytvoríte si motiváciu a začnete aktívne pracovať na zmenách k lepšiemu zvládaniu stresu a negatívnych emócií a myšlienok.
  • Kurz je vhodný pre všetkých (18+ rokov), ktorí sa radi vzdelávajú a chcú na sebe pracovať.
  • Nijaké špeciálne vedomosti pre kurz nepotrebujete – všetko potrebné sa dozviete priamo v kurze.
  • Kurz je výborná príležitosť pre zlepšenie kvality vášho života a po jeho absolvovaní môžete pocítiť výrazné zmeny k lepšiemu.
  • Kurz však nenahrádza osobnú psychoterapiu alebo psychologické poradenstvo. V prípade, že prežívate dlhodobejšie závažné symptómy akými sú nespavosť, strata chuti do jedla, silná apatia, pocit, že váš život nemá zmysel, silné ťažkosti sústrediť sa, alebo ste prežili trauma, odporúčame vám obrátiť sa osobne na psychológa a lekára.
  • No aj pre vás môže mať zmysel kurz absolvovať a môže osobnú spoluprácu s odborníkmi dopĺňať.
  • Kurz je ideálne absolvovať postupným prechádzaním všetkých kapitol v chronologickom poradí. Kurz je uceleným systémom, zacieleným na systematickú prácu s vaším vedomím a myšlienkami. Má teda svoje zákonitosti aj postupnosť. Preto sa vám budú jednotlivé kapitoly kurzu sprístupňovať až po prečítaní tej predošlej.

   

  • Pri prechádzaní kurzom si doprajte slobodu vyberať si s čím sa stotožňujete. Nemusíte so všetkým bezvýhradne súhlasiť. Ak vo vás niektoré myšlienky vzbudia nesúhlas, či spustia reťaz otázok, aj to je spôsob, ktorý vás navedie na cestu zmeny. Nechajte sa viesť svojou intuíciou a pocitmi. Inšpirujte sa tými myšlienkami, ktoré vás osobne oslovujú. Vyskúšajte tie podnety a rady, ktoré sa vás osobne dotýkajú. S odvahou s tým všetkým experimentujte, nemáte čo pokaziť, iba získate. A rozhodne sa o tom s niekým porozprávajte, aby ste sa utvrdili v tom, aké to pre vás skutočne je. Vy sami sa však najlepšie poznáte. Počúvajte váš vnútorný hlas – povedie vás k tomu, čo pre ďalší rozvoj potrebujete.

   

  • Kurz obsahuje v každej kapitole cvičenia, s ktorými môžete pracovať. Je dobré mať pri čítaní po ruke zápisník, kam si budete značiť nielen úlohy, ale aj podnety či otázky vyplývajúce z kurzu a vyzývajúce k sebareflexii. Tak získate vedomý kontakt so svojimi myšlienkami, vďaka ktorým dokážete zmeniť svoj postoj. Keď chcete, aby sa vám veci v živote diali inak, potrebujete niečo zmeniť. Napríklad byť si vedomý svojich myšlienok a emócií a aktívne ich utvárať tak, aby pomáhali tvoriť život taký, aký chcete, v osobnej tvorivej sile, láske a úcte. Zázračná ľahkosť bytia sa môže zdať zázrakom, no je to poctivá práca na sebe samom.