• Žiadne produkty v košíku.

Čo vám pomôžeme vyriešiť?

VIETE S ČÍM POTREBUJETE POMÔCŤ, ALE NEPOZNÁTE RIEŠENIE? 

Ukážeme vám spôsob, ako sa vymaniť z neuspokojivých myšlienok a emócií.
Poradíme vám, ako si nastaviť reálne ciele.

Duševné zdravie

Získajte sebadôveru a rozvíjajte svoje silné stránky.

Nadobudnite lepší pocit zo života. Prestaňte o sebe pochybovať. Naučte sa zvládať negatívne emócie ako strach či hnev. Ak cítite “vyhoretosť” zo života a stratu nádeje, vďaka našim kurzom si vytvoríte motiváciu a zistíte, že aktívnou prácou na sebe dokážete uskutočniť veci, po ktorých dlhšie túžite. Dozviete sa, ako sa dá zvládať stres a kedy sa voči nemu stávate odolnejšimi. Pomôžeme vám prehĺbiť vaše sebapoznanie a prijať sa takého/takú, aký/aká ste. Osvojíte si mentálne cvičenia, vďaka ktorým dokážete dosiahnuť premenu. Okrem toho sa dozviete zaujímavé poznatky o ľudskom mozgu a fungovaní ľudskej osobnosti.

Fyzické zdravie 

Doprajte si harmóniu fyzického a duchovného zdravia a krásy.

Spomaľte tempo a sprítomnite sa v danom okamihu. Naučte sa ovládať prúd myšlienok a stíšiť svoju myseľ. Vďaka našim cvičeniam dosiahnete stabilitu, pevnosť, silu a súčasne budete zažívať radosť, ľahkosť a uvoľnenie. Napravte stuhnuté a nepružné telo a naštartujte ubúdajúce sily a životnú energiu. Záleži nám na tom, aby sme vás naučili cvičiť správne, a aby ste pochopili úžitok cvičenia pre vaše telo, myseľ i dušu. Absolvovaním našich kurzov získate sebaistú zručnosť a budete lepšie rozumieť nielen svojmu telu ale aj hlbšiemu zmyslu, ktoré vám cvičenie prináša. Snažíme sa o pestovanie láskyplného, rešpektujúceho a starostlivého vzťahu k sebe samému.

Esenciálne zdravie

Vonkajšie prejavy zdravia súvisia s našim vnútorným naladením.

Zharmonizujte vaše duševné zdravie s fyzickým. Zameriavame na zdravie z holistického pohľadu. Esenciálne zdravie je prírodný spôsob liečby bežných ochorení. Alebo ak chcete, osvedčené babičkine receptúry v modernom šate. Tie naše babičky vždy vedeli po akej byline siahnuť a s nadhľadom dávali tie najlepšie rady do života. Pozreli na nás, “oskenovali” zvonku aj zvnútra a hneď vedeli, koľká bije. V našich kurzoch využívame presne tento typ “nadhľadu”, ktorý zúročuje generáciami osvedčené a stáročiami získavané informácie o silných účinkoch prírodných výťažkov. Tie majú pozitívny vplyv tak na fyzické zdravie, vonkajšiu krásu ako aj šťastnú dušu. Naučíme vás, ako si pestovať zdravie i krásu pomocou mimoriadne účinných prírodných výťažkov.

Kontaktujte nás!