• Žiadne produkty v košíku.

LEKCIA 1: Od stresu k slobode ducha

V prvej lekcii sa oboznámite so zámerom kurzu. Získate motiváciu k práci na sebe, ktorej cieľom je premena stresu a negatívnych emócií „z pánov na sluhov“.

Späť k: Zázračná ľahkosť bytia