• Žiadne produkty v košíku.

PhDr. Oľga Kostelníková

psychologička

Vyštudovala som psychológiu na filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som si urobila aj doktorát PhDr. Neskôr som absolvovala dva dlhodobé psychoterapeutické výcviky, vzdelávam sa však celý život. Moje psychoterapeutické výcviky (psychodynamicko-behaviorálny a na človeka zameraný) boli zážitkové, tzn., že som prežívala terapeutický proces vedený lektormi na vlastnej „koži“, pracovala som s harmonizáciou a rozvojom vlastnej osobnosti, pozorovala tento proces u ďalších kolegov z celého sveta a tak sa učila, ako môže psychologický proces naozaj dosahovať pozitívne zmeny, liečenie a rozvoj človeka. Som členkou Slovenskej komory psychológov.

Mám 42 rokov psychologickej praxe bez vyhorenia. Pomáha mi láska k tajomstvám duše, viera v silu duše, ktorá môže povstať aj z popola ako vták Fénix. Okrem viery vo vyššie povedané mám aj praktické skúsenosti a zážitky s ľuďmi, ktorí „vstávajú z popola“, ale aj potichu a nedramaticky menia svoje životy. Psychológiu pokladám za vzrušujúcu a užitočnú absolútne pre všetkých ľudí. Od roku 2016 mám súkromnú psychologickú poradňu a volám ju Posilňovňa pre dušu.

Moju psychologickú poradňu navštevujú rôzni ľudia: unavení, vystresovaní, sklamaní, s vážnou životnou stratou, s atakmi paniky a úzkosti, s nespavosťou a depresiou, s rodinnými a partnerskými trápeniami, hľadajúci cestu. Všetci sú mojimi spojencami. Vážim si ich a ctím ich. Keďže túžim odovzdávať skúsenosti, vediem aj výcviky a supervízie pre kolegov.

Pred súkromnou praxou som 27 rokov pracovala v štátnej inštitúcii – manželskej a predmanželskej poradni, ktorá sa neskôr stala centrom pre jednotlivca, pár a rodinu.

Okrem psychológie milujem aj knihy, čítanie i písanie. Napísala som knihu Odkiaľ fúka na lásku a e-knihu pre odborníkov Spracovanie blokád na ceste za plným potenciálom ľudskej duše (august 2020). Píšem aj milé veršovanky pre svoje dve vnúčatá, sú to vlastne hádanky a inšpirácie pre ich malé múdre hlávky. Milujem aj prírodu a v prvom rade svoju rodinu, priateľov a ľudí všeobecne. Vzrušuje ma spojenie najnovších vedeckých poznatkov z kvantovej fyziky, neurobiológie, starých mystických ciest a duchovna. Žijem v Humennom a rada cestujem po svete – reálne aj virtuálne. Učím sa meditovať. Myšlienku online kurzov v Mojej kalokagatii vítam s nadšením.

Vzdelanie:

 • Jednoodborové štúdium psychológie – Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 • Doktorát z psychológie – Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
 • 1983 – 1986 – Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii pod vedením Doc. Stanislava Kratochvíla a Doc. Jaroslava Skálu
 • 1990 – 1993 – Medzinárodný výcvik Client – centered Counseling, Psychotherapy and Aplications of the Person centered Approach (Na klienta orientované poradenstvo, psychoterapia a aplikácie v Prístupe orientovanom na človeka) pod vedením Prof. Charlesa Devonshira z USA
 • 1995 – osvedčenie pre vykonávanie psychologických činností od Slovenskej komory psychológov:
  • všeobecná psychologická diagnostika
  • poradenstvo
  • psychoterapia
  • expertíza

Prax:

 • od r. 1978 – psychologička v Okresnej manželskej a predmanželskej poradni
 • od r. 1991 – psychologička v územnom pracovisku Centra poradensko-psychologických služieb, zameranie na prácu s jednotlivcom, partnerské a rodinné poradenstvo a terapia, spolupráca s náhradnými rodinami a detskými domovmi
 • 2003-2005 – internetové poradenstvo o vzdelávanie, výcvik a supervízia kolegov
 • 2005 – súčasnosť – súkromná psychologická prax

 

V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na psyche@ppok.sk. Viac o mne sa dozviete na www.ppok.sk