Návod na použitie seba samého

 • Žiadne produkty v košíku.

NÁVOD NA POUŽITIE SEBA SAMÉHO

Sebarozvojový a sebazdokonaľovací program

LEKTORKA: Mgr. Janette Šimková, životná a vzťahová koučka, mentorka a supervízorka

Pátrajte po svojich zdrojoch, ktoré nevyužívate!

Nadobudnite lepší pocit zo seba a zo života!

Stvorte svoju lepšiu verziu!

Boli časy, kedy som bola sama pre seba veľkou otázkou. Netušila som, kto som. Vedela som však, že pokým nespoznám seba, nespoznám iných ľudí. Postupne som prichádzala na to, že potrebujem posilniť svoj sebaobraz, aby som druhým dovolila dostať sa bližšie ku mne a nebála sa ich blízkosti. Len tak som mohla svoje JA vystaviť skúškam z autentickosti.

Mnoho výziev pri sebapoznávaní potrebuje aktivity v nekomfortnej zóne. Osobnosť nevytvarujeme premýšľaním o sebe. Pred rokmi boli pre mňa niektoré veci nepredstaviteľné (vystúpiť pred 500 ľuďmi, účinkovať v televízii a rozhlase, nahrávať podcasty, napísať knihu). Teraz to zvládnem, lebo moje snaženie mi prinieslo poznanie, že keď sa pre niečo rozhodnem, nájdem aj spôsob, ako si s tým poradiť.

 • Hodilo by sa vám naštartovať svoje sebaisté JA?
 • Chceli by ste urobiť na seba dojem a presvedčiť o svojich kvalitách aj ostatných?
 • Pochybujete o sebe, že môžete zamieriť dosť vysoko?
 • Nevyznáte sa v tom, čo sú vaše dary, ktoré vás majú doviesť k sebarealizácii?
 • Ste zahltený/á negatívnymi emóciami a pesimistickým pohľadom na svet?
 • Prešľapujete na mieste, ste frustrovaný/á, zacyklený/á a prídete si stratený/á?
 • Trpíte vyčerpaním, vyhorením a stratou nádeje?
 • Hľadáte zmysel a naplnenie svojho života?

Keď ste povedali áno aspoň na jednu otázku, je tento kurz pre vás. Bližšie zoznámenie sa s obsahom lekcií vám umožní istejšie sa vydať na cestu k svojmu spokojnému JA. Nie preto, že by ste sa dozvedeli niečo, čo neviete. Dozviete sa to, čo viete a tušíte, len doteraz to neprešlo cez vaše srdce a hlavu k skutkom a činom.

Koncept tohto kurzu spočíva v desiatich tematických kapitolách zameraných na budovanie postojov, návykov, nových schém uvažovania a správania sa. Zásady v nich obsiahnuté vedú k vyššiemu, tzv. subjektívnemu šťastiu, ktoré má priamy vplyv na produktivitu, kreativitu, ale aj na zdravie a odolnosť voči stresu. Čakajú vás rôzne cvičenia, výzvy, ponuky na záväzky a tvorenie cieľov, techniky na posilňovanie proaktívnych postojov a poháňanie k vytváraniu motivácie a odhodlania. A otázky. Veľa otázok, lebo majú neuveriteľnú silu, vyprovokujú vás k hlbšiemu zamysleniu, uvedomenie si určitých rozhodnutí a pomôžu vám posúvať sa vpred.

Môžete byť talentovaný/á a otvorený/á možnostiam, ale bez katalyzátora iniciatívy sa žiadna „inovácia“ vo vašom živote na ceste k úspechu podľa vašich predstáv neudeje. Rozpohybovanie sa v ústrety smelému využívaniu celého vášho potenciálu sa môže diať s väčšou radosťou a motiváciou, keď si vyskladáte vlastnú rovnicu osobného úspechu. Z premenných, ktoré si slobodne a vedome vyberiete.

Tento kurz radí, ako sa môžete aktívne a s hrdosťou spoľahnúť sami na seba, keď si vedome zvolíte rolu odhodlaného tvorcu svojho života. Takého, ktorý nájde spôsob, ako čeliť prekážkam a obmedzujúcim presvedčeniam, aby mohol sám sebe slúžiť s rešpektom, obdivom a odvahou – v súlade s hodnotovým rebríčkom a zmysluplnou víziou. Bez pocitov nedostatočnosti a menejcennosti.

Pestrý mix úloh, sebareflexívnych cvičení a výziev na konkrétne akcie približuje možnosti, ako cielene investovať energiu do budovania nových návykov, proaktívnych postojov a pozitívnych presvedčení o sebe.

LEKCIA 1: Sebapoznanie – všetko, čo nie ste

Kto som ja? Každý z nás má svoj úžasný stred, od ktorého sa svet odráža jedinečným spôsobom. Ako s ním vedome pracovať? Prebádajte tri vrstvy svojho JA a osloboďte sa od toho, že by ste mali byť niekým iným.

LEKCIA 2: Sebaobraz – všetko, čo si myslíte, že ste

Vôbec nie je jednoduché nepodliehať všeobecnému tlaku, že by ste nejaký konkrétni mali byť... Ideálne skvelí, výnimoční, úžasní... Postavte svoj sebavedomý sebaobraz na zhode s tým, akú máte predstavu o sebe s tým, ako chcete, aby vás ľudia vnímali.

LEKCIA 3: Sebaistota, sebadôvera, sebavedomie – opustite ulitu s gráciou

Ako sa staráte o svoje prirodzené sebahodnotenie? Určenie vlastnej hodnoty má hlboký efekt na myšlienkové procesy, emócie, priania, hodnoty a ciele, ktoré ovplyvňujú vaše správanie sa. Vašu skutočnú hodnotu určuje pomyselná trojnožka sebadôvery, sebaúcty a sebavedomia. Naučte sa ich rozvíjať na úrovni zručností a mentálneho tréningu.

LEKCIA 4: Vzťah so sebou – prestaňte si prekážať

Máte slobodu voľby, trúfnite si a uplatnite ju. Veď kto vie lepšie, ako vy sami, čo je pre vás dobré? Pomenujte a vyjasnite si, čo môžete urobiť pre to, aby ste sa cítili lepšie vo svojej koži a mali bližší vzťah k sebe samému.

LEKCIA 5: Sebatranscendencia – majte jasno vo svojich hodnotách

Podľa hodnôt, ktoré vo svojom živote preferujete, si vymedzujete „pravidlá nasadenia“, ktorými sa riadite pri naplňovaní svojho poslania. Žijete a konáte v súlade so svojimi hodnotami? Viete, ktoré sú tie rozhodujúce, ktoré pôsobia na to, či máte prístup k plnému využívaniu svojho potenciálu?

LEKCIA 6: Zameranie, cieľ, vízia – kam sa chcete dostať?

Oplatí sa prijímať každé svoje želanie a venovať mu pozornosť. A potom mu priradiť význam podľa vášho aktuálneho napredovania. Nie je cieľ ako cieľ. Budete mať dočinenia s cieľmi ambícií a cieľmi zmyslu. Pyramída logických úrovní vám ich pomôže rozoznať a potriediť, aby ste mali svoje túžby na správnych miestach.

LEKCIA 7: Proaktivita – nezamieňajte si výzvy s prekážkami

Keď sa sabotujete a podkopávate samým sebe nohy, tak to nerobíte vy, ale váš Zaháľač. Má svoje poslanie – zničiť všetko pozitívne. Postoj proaktivity spoľahlivo Zaháľača odzbrojí. Naučte sa, ako jeho reaktívnosť s emočne vysiľujúcimi a neproduktívnymi myšlienkami nahrádzať takými, ktoré nabíjajú energiou a odhodlaním.

LEKCIA 8: Motivácia – opustite prísľuby, pustite sa do akcie

Keď chcete dosiahnuť trvalý úspech, musí motivácia, ktorá vás ženie k vytýčenému cieľu, vychádzať z vášho vnútra. Ako si „dať“ motiváciu namiesto predsavzatí je krok, ktorý všetko mení. Naučte sa 4-krokový postup, ako párovať motiváciu s návykmi.

LEKCIA 9: Vytrvalosť a húževnatosť – nevyčerpávajte zbytočne silu svojej vôle

Máte veľa “objektívnych” príčin zdôvodňujúcich vašu stagnáciu, na ktoré sa môžete vyhovárať? Najlepšou prevenciou je oprieť sa o húževnatosť, ktorá je kombináciou vášne a vytrvalosti v sledovaní jedného, najdôležitejšieho cieľa. Rozhodnite sa pracovať na niečom, čomu zostanete verní.

LEKCIA 10: Rastový mindset – dozrel čas stať sa idolom samého seba

Ste pripravení prestať sa podceňovať a pochybovať o sebe? Vytvorte si svoj osobný príbeh založený na vašej autentickosti a integrite. Vďaka nemu narastiete do verzie, ktorú budete radi vystavovať na obdiv.

Mgr. Janette Šimková

životná a vzťahová koučka, mentorka a supervízorka

Som priekopníčkou life koučingu na Slovensku a počas svojej trinásťročnej praxe s tromi tisíckami odkoučovaných hodín som pomohla mnohým klientom zmeniť pohľad na život. Sprevádzam ľudí k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam kde prestali, aby vytvorili nový koniec. Som neúnavnou podporovateľkou túžob po poznaní a sebapoznaní.

Prácu beriem ako poslanie so zodpovednosťou pomáhať ľuďom k úspechu podľa ich predstáv. Riadim sa krédom Galilea: „Nemôžete ľudí nič naučiť. Môžete im iba pomôcť objavovať všetko v nich samotných.“

Mojím darom je starostlivá energia, ktorá bez podmienok prijíma, podporuje, podnecuje, inšpiruje. Mám dar vnímať a cítiť, a zároveň veci rozhýbať, zmeniť, pretransformovať. Rada vytváram bezpečný a rozvíjajúci priestor pre plné využívanie potenciálu.

Bývam súčasne v mnohých rolách: koučky, motivátorky, rečníčky, lektorky, mentorky, supervízorky, blogerky, sprievodkyne, spolucestujúcej, podporovateľky, tvorkyne, dobrovoľníčky, idealistky, pozitivistky, manželky, matky, dcéry, sestry, priateľky, knihomoľky, bežkyne… a milujem ich všetky, lebo ma naučili byť sama sebou.

Som hrdá matka Krištofa, ktorý má už skoro jasno o svojom živote. Šestnásť rokov vydatá za skvelého muža, ktorý mi pomáha nedoraziť sa na svojom idealizme. Neznášam pokrytectvo, nespravodlivosť a špinavé politické hry.

Mojou vášňou je písanie a som publicisticky činná, vystupujem v televízii a v rozhlase. Ako dobrovoľníčka spolupracujem s tretím sektorom a napĺňa ma tvoriť invenčné vzdelávacie formáty pre verejné, aj firemné prostredie.

Na základe dlhoročných skúseností vznikol môj úspešný debut Žijte své lepší já, ktorý vyšiel v roku 2017 vo vydavateľstve Portál. V roku 2019 pribudli publikácie Knižka, s ktorou sa dá žiť a pracovná kniha k nej – Zápisník, s ktorým sa dá žiť. Moja najnovšia kniha Takto sa to podarí / Recepty na duševnú pohodu vychádza vo vydavateľstve Slovart na jar 2021.

Pôsobím ako guide v Nexteria Leadership Academy. Som členkou Európskej rady pre koučovanie a mentoring (EMCC).

Vzdelanie:

 • Certifikovaný tréning Family and couples coaching, Erickson College International pod vedením Marilyn Atkinson.
  Intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný International Coach Federation.
 • Akreditovaný supervízny výcvik v rozsahu 250 hodín.
 • Dvojročný psychologický výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika.
 • Tréning Motivačných rozhovorov u Dr. Jana Soukupa, ktoré sú komunikačným prístupom zameraným na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene.
 • Mediačný tréning v Európskom vzdelávacom inštitúte.
 • Workshopy pre pomáhajúcu profesiu akreditované v Slovenskej komore psychológov.
  Tréning využitia osobnostnej typológie MBTI.
  Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce.

 

Prax:

 • Privátna koučovacia prax od roku 2008 s viac ako 3000 odkoučovanými hodinami.
 • Mentálne tréningy šité na mieru.
 • Tvorba zážitkových workshopov pre korporátne prostredie aj pre verejnosť.
 • Motivačné prednášky na konferenciách, fórach a festivaloch.
 • Účasť v panelových diskusiách a v televíznych reláciách.
 • Publicistická činnosť pre mienkotvorné médiá.
 • Mentorka pre študentov v Nexteria Leadership Academy.
 • Dlhoročná dobrovoľníčka v klube seniorov Pohoda v Stupave.
 • Členka Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC v Prahe
 • Zapísaná v zozname supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 22412/2020- M_OSSODRZS

Viac o mne sa dozviete na www.lifekoucing.sk

Čo hovoria naši klienti?

„Od malička nás vedú k tomu, aby sme boli dobrí k druhým, ale nesmieme zabúdať byť dobrí aj sami k sebe. Už dlhšie som cítila potrebu nájsť si čas pre seba. Začala som športovať, ale potrebovala som ísť hlbšie, nazrieť do svojho vnútra. Kurz Návod na použitie seba samého je doslova zatiahnutím na hlbinu. Zaskočili ma priamočiare otázky a snažila som sa na ne spontánne a hlavne úprimne odpovedať. Bola som prekvapená, kam ma vlastné odpovede doviedli. Tento kurz roztvorí vaše vnútro, ktoré často maskujeme pred ostatnými a sami sa vlastne poriadne nepoznáme.“

Simona, marketingová manažérka

Kontaktný formulár

  VIAC O KURZE

  • Výrazne si prehĺbite sebapoznanie a sebauvedomenie.
  • Posilníte si sebaobraz vďaka pútaniu pozornosti na to, v čom ste dobrý/á.
  • Nadobudnete pozitívnejšie sebahodnotenie vďaka trénovaniu proaktívnych postojov.
  • Spísaný rebríček hodnôt, ktorými riadite svoje správanie a rozhodovanie.
  • Uvedomíte si, ako vďaka proaktívnym postojom a návykom dosiahnete úspech podľa svojich predstáv.
  • Vytvoríte si zdroje motivácie a začnete aktívne pracovať na zmenách k lepšiemu.
  • Desať lekcií práce na sebe vás posunie k lepšiemu pocitu zo života i zo seba, čo sa priaznivo odrazí na kvalite vášho života.
  • Prekročíte svoju pasivitu, obavy, strachy, negativitu a prokrastináciu.

  Kurz je vhodný pre všetkých (18+ rokov), ktorí sa radi vzdelávajú a chcú na sebe pracovať tak, ako to cítia a ako si to slobodne vyberú.

  Nijaké špeciálne vedomosti pre kurz nepotrebujete – všetko potrebné sa dozviete priamo v kurze.

  Pri prechádzaní kurzom si doprajte slobodu vyberať si, s čím sa stotožňujete, pokojne mi oponujte a veďte so mnou pomyselný dialóg. Nechajte sa viesť svojou intuíciou a pocitmi. Inšpirujte sa tými myšlienkami, ktoré vás oslovujú. Vyskúšajte tie podnety a rady, ktoré sa vás osobne dotýkajú. S odvahou s tým všetkým experimentujte, nemáte čo pokaziť, iba získate. A rozhodne sa o tom s niekým porozprávajte, aby ste sa utvrdili v tom, aké to pre vás skutočne je. Vy sami ste však najlepšími odborníkmi na seba a vnútorný hlas vás povedie k tomu, čo pre ďalší rozvoj potrebujete.

  Majte pri sebe po celý čas zápisník, kam si budete podnety, úlohy a otázky vyzývajúce k sebareflexii značiť. Tak získate vedomý kontakt so svojimi myšlienkami a vďaka ich ovplyvňovaniu dokážete zmeniť svoj postoj. Postoj determinuje vaše správanie. Keď chcete, aby sa vám v živote „niečo“ dialo inak, potrebujete niečo robiť inak, napríklad mať pod kontrolou svoje myšlienky. Ich sila dotvára váš sebaobraz, a ten sa napokon odráža v srdci. Keď pozitívne vyladíte sebavnímanie, vyladíte aj vyžarovanie. Vaše srdce sa tým otvára k väčšej dôvere v seba aj v iných ľudí. Aby sa tak stalo, mali by ste si odpovedať na niektoré nástojčivé otázky, a neodkladať ich na neskôr. Neskôr je krajina zabudnutia.

  Všetky odpovede nájdeme v sebe. Vieme viac, než je napísané v knihách, ale aby sme si spomenuli, musíme čítať knihy, hľadieť do svojho vnútra, načúvať sami sebe a dôverovať si. Skutočne múdry je ten, kto pozná sám seba.

  Lev Nikolajevič Tolstoj

   

  Bonus

  Na podporu prechádzania lekciami si môžete objednať môj Zápisník, s ktorým sa dá žiť za zvýhodnenú cenu 5 eur na https://eshop.lifekoucing.sk/produkt/zapisnik-s-ktorym-sa-da-zit/

  Kupón na zľavu nájdete vo vnútri kurzu po jeho zakúpení