• Žiadne produkty v košíku.

Mgr. Janette Šimková

životná a vzťahová koučka, mentorka a supervízorka

Som priekopníčkou life koučingu na Slovensku a počas svojej trinásťročnej praxe s tromi tisíckami odkoučovaných hodín som pomohla mnohým klientom zmeniť pohľad na život. Sprevádzam ľudí k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam kde prestali, aby vytvorili nový koniec. Som neúnavnou podporovateľkou túžob po poznaní a sebapoznaní.

Prácu beriem ako poslanie so zodpovednosťou pomáhať ľuďom k úspechu podľa ich predstáv. Riadim sa krédom Galilea: „Nemôžete ľudí nič naučiť. Môžete im iba pomôcť objavovať všetko v nich samotných.“

Mojím darom je starostlivá energia, ktorá bez podmienok prijíma, podporuje, podnecuje, inšpiruje. Mám dar vnímať a cítiť, a zároveň veci rozhýbať, zmeniť, pretransformovať. Rada vytváram bezpečný a rozvíjajúci priestor pre plné využívanie potenciálu.

Bývam súčasne v mnohých rolách: koučky, motivátorky, rečníčky, lektorky, mentorky, supervízorky, blogerky, sprievodkyne, spolucestujúcej, podporovateľky, tvorkyne, dobrovoľníčky, idealistky, pozitivistky, manželky, matky, dcéry, sestry, priateľky, knihomoľky, bežkyne… a milujem ich všetky, lebo ma naučili byť sama sebou.

Som hrdá matka Krištofa, ktorý má už skoro jasno o svojom živote. Šestnásť rokov vydatá za skvelého muža, ktorý mi pomáha nedoraziť sa na svojom idealizme. Neznášam pokrytectvo, nespravodlivosť a špinavé politické hry.

Mojou vášňou je písanie a som publicisticky činná, vystupujem v televízii a v rozhlase. Ako dobrovoľníčka spolupracujem s tretím sektorom a napĺňa ma tvoriť invenčné vzdelávacie formáty pre verejné, aj firemné prostredie.

Na základe dlhoročných skúseností vznikol môj úspešný debut Žijte své lepší já, ktorý vyšiel v roku 2017 vo vydavateľstve Portál. V roku 2019 pribudli publikácie Knižka, s ktorou sa dá žiť a pracovná kniha k nej – Zápisník, s ktorým sa dá žiť. Moja najnovšia kniha Takto sa to podarí / Recepty na duševnú pohodu vychádza vo vydavateľstve Slovart na jar 2021.

Pôsobím ako guide v Nexteria Leadership Academy. Som členkou Európskej rady pre koučovanie a mentoring (EMCC).

Vzdelanie:
 • Certifikovaný tréning Family and couples coaching, Erickson College International pod vedením Marilyn Atkinson.
 • Intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný International Coach Federation.
 • Akreditovaný supervízny výcvik v rozsahu 250 hodín.
 • Dvojročný psychologický výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika.
 • Tréning Motivačných rozhovorov u Dr. Jana Soukupa, ktoré sú komunikačným prístupom zameraným na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene.
 • Mediačný tréning v Európskom vzdelávacom inštitúte.
 • Workshopy pre pomáhajúcu profesiu akreditované v Slovenskej komore psychológov.
 • Tréning využitia osobnostnej typológie MBTI.
 • Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce.

 

Prax:
 • Privátna koučovacia prax od roku 2008 s viac ako 3000 odkoučovanými hodinami.
 • Mentálne tréningy šité na mieru.
 • Tvorba zážitkových workshopov pre korporátne prostredie aj pre verejnosť.
 • Motivačné prednášky na konferenciách, fórach a festivaloch.
 • Účasť v panelových diskusiách a v televíznych reláciách.
 • Publicistická činnosť pre mienkotvorné médiá.
 • Mentorka pre študentov v Nexteria Leadership Academy.
 • Dlhoročná dobrovoľníčka v klube seniorov Pohoda v Stupave.
 • Členka Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC v Prahe
 • Zapísaná v zozname supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 22412/2020- M_OSSODRZS

 

Viac o mne sa dozviete na www.lifekoucing.sk