• Žiadne produkty v košíku.

Mgr. Sandra Palenčárová, PhD.

Inštruktorka jógy

Už od detstva ma rodičia, za čo im patrí moja veľká vďaka, viedli k rôznym športom a pohybu ako takému. Zároveň sa v našej rodine vždy pestoval vzťah ku knihám, kráse, umeniu i prírode. V týchto vzťahoch som sa ako dieťa i ako osobnosť utvárala a udržiavam ich dodnes. Hoci športy v puberte vystriedala vášeň pre ochotnícke divadlo, pohybu som ostala verná v jeho umeleckej podobe a navštevovala som hodiny jazzbaletu. Kariéru herečky, o ktorej som ako maturantka bola presvedčená, že mi je jediná predurčená, predčasne ukončil neúspech na prijímacích skúškach na VŠMU. Na istý čas som teda na divadlo celkom zanevrela.

Keďže ma priťahovali aj humanitné vedy, obzvlášť literatúra, poézia a hĺbavé rozjímanie nad všetkým možným, reálnym, vymysleným i tajuplným, dala som sa na štúdium filozofie v hlavnom meste. Tomuto som, s menšími či väčšími peripetiami, a tiež pauzami, ostala verná ďalších 11 rokov. V začiatkoch som predsa len navštevovala VŠMU, i keď nie divadelnú, ale katedru tanca. Veľkou výhodou štúdia na univerzite totiž bolo, že medzi voliteľné predmety si človek mohol dať takmer čokoľvek, čo ho napadlo ak mu to odobrili pedagógovia i garant odboru. Počas doktorandského štúdia som dokonca opätovne nadviazala vzťah s divadlom a krátky, ale veľmi intenzívny a nezabudnuteľný čas strávila aj na doskách. Tie už pre mňa síce neznamenali celý svet ako kedysi, ale ukázali mi ďalšiu jeho podobu.

V istom momente sa zrazu zdalo, že cesta života sa veselo rozvetvila do viacerých strán a ja by som mohla pokračovať po ktorejkoľvek z nich. Nepochybne by všetky boli dobrodružné a ja by som sa na nich asi stala niekým iným, než kým som dnes, minimálne profesne.

Ašpirantúru som zo štandardných štyroch natiahla na šesť rokov. Posledné tri semestre boli naozaj náročným obdobím môjho života. Azda doposiaľ najnáročnejším. Okrem školy a práce v tranzitnom centre pre utečencov v mojom rodnom meste, som musela prijať skutočnosť, že mamke diagnostikovali smrteľnú chorobu v pokročilom štádiu. Odišla pomerne rýchlo a mne bolo po obhajobe dizertačnej práce celkom jasné, že neostanem ani na škole, ani v Bratislave. Nemala som na to ani silu, ani chuť. Zakotvila som v rodnom meste Humenné, kde žijem doteraz.

Práve v procese spracovávania, vyrovnávania sa a prijímania straty rodiča mi bolo čoraz jasnejšie, že potrebujem zmeniť kurz. Vystúpiť z vôd západného myslenia, z rámca filozofickej argumentácie, odôvodňovania, interpretácie a re-interpretácie, vlády rozumu, pravdy a akademického diskurzu a ponoriť sa do iného rybníka. Vrátiť sa k veciam, ktoré mi nikdy neprestali byť blízke. K veciam neviditeľným, a predsa jestvujúcim, k veciam veľakrát nevysloviteľným, a predsa tak intenzívne prežívaným. Z rozumu prejsť viac do srdca, od dialógu s vonkajším svetom, k tichým rozhovorom vo vnútri.

A kdesi v tomto „nalaďovaní sa“ na „iné“ som získala dve dobré priateľky – jogu a meditáciu.

Jogu, hoci som na ňu tu a tam narazila aj počas štúdií, som dokázala skutočne oceniť až v pravidelnej praxi. Zistila som, že v nej vlastne nachádzam kúsok zo všetkého, čo mám rada. Pohyb, ktorý by som umiestnila kamsi do pomyselného stredu medzi šport a tanec. Krásu a estetiku na fyzickej i duchovnej úrovni. Používanie rozumu (porozumenia), techniky i cit a prežívanie. Filozofiu i prírodu. A napokon aj kúsok z divadla, keď sa na podložke stanem stromom, vranou, kobrou, bojovníkom či trojuholníkom ☺

Vďaka joge a meditácii mám možnosť vidieť mnohosť tvárí sveta i života v čoraz väčšej jednote. A dosahovať túto jednotu aj v mikrosvete môjho tela, mysle a duše. Kráčať vlastnou jogovou cestou a so všetkou pokorou na nej sprevádzať iných je dobrodružstvo, ktoré ma napĺňa a robí mi radosť.

S vedením lekcií so začala pred tromi rokmi v štúdiu, ktoré som navštevovala ako klientka, pod vedením mojej lektorky. V súčasnosti vediem lekcie powerjogy a hatha jogy vo vlastnej jogovni „Priestor“ v Humennom.

 

Vzdelanie:

 

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra filozofie a dejín filozofie
  • Akreditované školenie Inštruktor jogy I. kvalifikačného stupňa – špecializácia power joga v rozsahu 50 hodín; Akreditované vzdelávacie centrum YoGO v Bratislave
  • Akreditovaný vzdelávací program Inštruktor jogy – tréner II. triedy so špecializáciou Hatha joga, v rozsahu 200 vyučovacích hodín, RYS 200 Yoga Aliance; Yoga4Yogi, Praha.

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu či viac info o mojich aktivitách si pozrite moje profily na Facebooku: Priestorjoga alebo na Instagrame: @priestorjoga